Regenerace sídliště Svornosti – 1. etapa
Regenerace sídliště Svornosti – 1. etapa
Logo

Byla provedena obnova a úprava komunikací, chodníků, parkovacích stání, kójí tříděného a komunálního odpadu, oplocení, mobiliáře, řešení hospodaření se srážkovými vodami, obnovy veřejného osvětlení a sadové úpravy. Na stavbu byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy ve výši 3,6 mil. Kč. Celkové náklady činily cca 24 mil. Kč. Stavbu realizovalo „Sdružení Svornosti 2022“.

ZŠ Palackého – generální oprava střechy
Biocentrum LBC ve Vrahovicích

Byly provedeny komplexní stavební úpravy a obnova nevyhovujícího stavu krovu, střechy a okapů. Celkové náklady činily 8,3 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla firma STAVBROS s.r.o. z Brodku u Prostějova.

FVE na základních školách
FVE

V rámci investiční akce proběhla realizace fotovoltaických elektráren na objektech města – ZŠ J. Železného, ZŠ Melantrichova, ZŠ Dr. Horáka a RG a ZŠ Otto Wichterleho. Na akci byla podána žádost o dotaci. Celkové náklady činily cca 15,1 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byly firmy ELEKTRO-FLEXI s.r.o. z Lutína a XENIUM EUROPE s.r.o. z Ostravy.

Oprava komunikace v ulici Vodní
Regenerace sídliště Svornosti – 1. etapa

Proběhla oprava komunikace spočívající v odfrézování celé plochy asfaltové vrstvy a položení nového asfaltu včetně vyrovnání žulových obrub. Celkové náklady činily cca 4,8 mil. Kč.

Vybudování biocentra U Soutoku ve Vrahovicích
Biocentrum LBC ve Vrahovicích

V rámci akce byla realizována část lokálního biocentra LBC u soutoku Hloučely a Romže. Byly provedeny terénní a vegetační úpravy a osazení mobiliáře. Celkové finanční náklady činily cca 1 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla firma INSTA CZ s.r.o. Olomouc.

 Zádlažba nádvoří zámku
zádlažba nádvoří zámku

Záměrem akce bylo provedení nové zádlažby na zámeckém nádvoří včetně průjezdu. Nová dlažba byla provedena z původních kamenných kostek a v dlážděném krytu bylo osazeno 13 svítidel. Celkové finanční náklady činily 2,9 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla firma SKANSKA a.s. Praha.