Radní na svém jednání odsouhlasili provoz cyklobusů pro letošní sezónu. „Cyklobusy budou obsluhovat dvě trasy, konkrétně Prostějov – Plumlov – Drahany – Rozstání – Baldovec – Jedovnice a Prostějov – Olomouc – Sobáčov – Mohelnice – Bouzov. Předpokládaná částka, kterou město za provoz uhradí je 336 400,- Kč bez DPH. Tato částka je pro letošní rok 2024 navýšena o meziroční inflaci. Provozované trasy jsou dle ohlasů, které máme k dispozici, pro občany velmi atraktivní, trasy si široká veřejnost oblíbila a dokonce jsme neobdrželi ani podněty na změny jízdního řádu, nebo změnu tras,“ říká náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že dopravce FTL je aktuálně držitelem licencí pro provozování obou linek na těchto trasách a splňuje i další podmínky kladené městem, např. disponuje přívěsným vozíkem pro dopravu až 20 ks jízdních kol (kapacita snížena o 6 ks kol z důvodu přepravy elektrokol) a dále umožňuje nákup jízdenek předem buď v informační kanceláři, nebo přes internet.

Cyklobus do Jedovnice bude jezdit v období od 29. 3. do 29. 9. 2024 vždy v neděli a ve státem uznávaný svátek (výjimkou jsou svátky 6. 7. a 28. 9. 2024). Cyklobus směr Bouzov bude jezdit jen v soboty v období od 30. 3. do 28. 9. 2024.