Nový park v areálu bývalých
Jezdeckých kasáren
Park Jezdecká

Vítězný návrh z urbanisticko-krajinářské soutěže „Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren“ z dílny kolektivu paní Ing. Romany Michalkové, Ph. D. bude rozpracován do projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby parku v této lokalitě. Koncem roku 2023 byly zpracovány průzkumy a zaměření jako podklad pro zpracování PD (dendrologický průzkum, hydrogeologický průzkum, diagnostika vozovky ul. Jezdecká a geodetické zaměření).
Odhadované náklady na realizaci parku jsou ve výši 30 mil. Kč (bude upřesněno až po dokončení PD – jaro 2025).

Chodníky Sokolská
Sokolská

V rámci investiční akce byla provedena rekonstrukce chodníků a vjezdů po obou stranách ulice Sokolská. Celková délka chodníků je 560 m (východní část 300 m, západní strana 260 m), minimální šíře chodníku je 1,5 m. Odvodnění chodníků je řešeno jednostranným příčným spádem do vozovek a do zelených pásů.
Celkové náklady činily cca 2,6 mil. Kč. Stavbu realizovala firma STRABAG a.s.

Oprava dřevěného obložení
v přednáškovém sále Národního domu
Obložení přednáškového sálu

Byla provedena oprava dřevěného obložení v přednáškovém sále ze severní a západní strany. Celkové náklady činily cca 390.000,-Kč. Realizátorem byl Petr Janda z Malé Lhoty. 

Dopravní řešení před hřbitovem II. etapa
Dopravní řešení před hřbitovem

V druhé etapě bylo realizováno nové místo pro přecházení, nový autobusový záliv a stání pro autobusy, chodník, úprava připojení komunikace sloužící k výjezdu z podélných parkovacích stání, veřejné osvětlení a nová keřová výsadba se zatravněním. Akce byla realizována za příspěvku Olomouckého kraje ve výši cca 1 mil. Kč. Celkové náklady činily cca 4 mil. Kč. Stavbu realizovala firma  STRABAG a.s. z Prahy.

Nakládání s dešťovou vodou
MŠ Smetanova
MŠ Smetanova

V mateřské školce Smetanova bylo provedeno vybudování systému pro zachytávání dešťové vody ze střech pavilonů A2 a A3 a spojovacího krčku A4 a její následné použití pro splachování toalet v obou pavilonech. Celkové náklady činily 3,5 mil. Kč. Stavbu realizovala Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o. 

Jesle – vybudování zastínění
dětského hřiště
Pergola

Bylo provedeno zastínění herní plochy umístěné na jižní straně mezi budovami jeslí na sídlišti Svobody stavbou bioklimatické pergoly. Celkové náklady činily cca 1,8 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla firma STAMO s.r.o. z Konice.