70 let

ANNA NEKVAPILOVÁ
Ing. KVĚTOSLAVA ONDRUCHOVÁ
Ing. MICHAEL VAFEK
JUDr. MOJMÍR PLEVA
Mgr. EMILIE NAVRÁTILOVÁ
Ing. TOMÁŠ MAREK
VLASTA LEITMANOVÁ
LADISLAVA ZATLOUKALOVÁ
Ing. VĚRA ČÍŽKOVÁ
ANNA MATUŠKOVÁ
MUDr. MILADA ZLÁMALOVÁ
MARIE HAJNYŠOVÁ

75 let

MARIE KONEČNÁ
JAROSLAVA KOZÁKOVÁ
JAROMÍR SPÁČIL
PaedDr. JAROSLAV ŠLAMBOR
VĚRA SOLDÁNOVÁ
VĚRA ČEJKOVÁ
JÁN VAJDA
DANUŠE AUGUSTÝNOVÁ
ANTONÍN HASA
KAREL BURGET
DRAHOSLAVA POŘÍZKOVÁ
Ing. IVAN DOSTÁL
BLANKA GREPLOVÁ
ANNA MAJEROVÁ
JANA PIŇOSOVÁ
ELIŠKA KŘENOVSKÁ
VLADIMÍR KUNC
JOSEF TRUNDA
MILAN NEMEČEK
Ing. FRANTIŠEK NEZVAL
VLASTIMIL KOTEK
ANEŽKA MARTINKOVÁ

80 let

Mgr. JAN DRMOLA
MARIE PILNÁ
JAN KLOS
FRANTIŠEK POISEL
VLADIMÍR KOCIÁN
BOHUSLAV SLOVÁČEK
KAREL MAREŠ
LIBUŠE BERGOVÁ
ELIŠKA FIŠEROVÁ
JOSEF ROZSYPAL
BŘETISLAV HANÁK
VLADIMÍRA STAŇKOVÁ
ANNA VITÁSKOVÁ
MARIE MARKOVÁ

85 let

ELIŠKA ŠVARCOVÁ
JOSEF GABRLÍK
MARIE ČULÍKOVÁ
ELIŠKA VONDROVÁ
LUDMILA PALATKOVÁ
JAN MÜLLER
VLADIMÍR CRHÁK
JITKA HRADILOVÁ

90 let

MIROSLAVA ROMANOVSKÁ
RŮŽENA SKOPALOVÁ
ALICE CITOVÁ

91 let

LADISLAV BEDNÁŘ
VÁCLAV SKOPEC
SVATOPLUK ŠPICA
LUDMILA SMOLKOVÁ
RUDOLF FRANTIS
JOSEF GABRLÍK

92 let

JARMILA NEHEROVÁ
MUDr. RADOMÍR RŮŽIČKA, CSc.
VĚRA ZAORALOVÁ
LIBUŠE JERIČOVÁ
LIBUŠE BRÁZDOVÁ

93 let

JAROSLAV KRISTEK
RNDr. ROMANA MLČOCHOVÁ

94 let

LIBUŠE HRBÁČKOVÁ
JIŘINA HANÁKOVÁ
MARTA FOLKOVÁ
MILOSLAVA MOSSLEROVÁ
JINDŘIŠKA ŠTENCLOVÁ

95 let

MARIE BENEŠOVÁ
JOSEF VYBÍHAL

101 let

ANNA VŠETIČKOVÁ