Jarní úklid města proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu. Bude zahájen v pondělí dne 02.04.2024. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Kontejnery budou v ulicích přistaveny podle aktuální dopravní situace a volného místa v ulici.

02.04. – sídl. Hloučela – C. Boudy
• sídl. Hloučela – A. Slavíčka
• sídl. Hloučela – V. Špály
• sídl. Hloučela – J. Zrzavého

03.04.- Vícovská – V. Škracha
• B. Šmerala – dál k rybníku
• Gen. Dudy č.14

04.04. – Waitova – Dr. Horáka
• Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
• Mozartova nebo Družstevní

05.04. – Česká-Máchova
• Riegrova
– Drozdovice 53 (před prodejnou skútrů)
– B. Němcové

08.04. – Fanderlíkova – u Sezaka
• Fanderlíkova – školka
• Kpt. O. Jaroše
• Za veledromem naproti č.8

09.04. – Šárka – Spitznerova
• Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
• Jezdecká – Puškinova
• Husovo nám. – u školy

10.04. – Arbesovo nám.
• sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
• V. Nezvala
• nám. Spojenců

11.04. –Trávnická – střed
• Švabinského
• Havlíčkova 43
• Joštovo nám.

12.04. – Dobrovského – Tylova
• Libušínka
• Dobrovského – parkoviště za obchodem
• Vodní – Mlýnská

15.04. – Nerudova – domov důchodců
• Bezručovo nám.
• Kostelecká 35 u kotelny

16.04. – Pod Kosířem – Palečkova
– Pod Kosířem – Atletická
• Rejskova
• Volfova – Příční

17.04. – Žižkovo nám.
• nám. E. Husserla

18.04. – Žešov – hospoda
• Žešov – u obchodu
• Žešov – dětské hřiště
• Žešov – hřiště

19.04. – Domamyslice – u samoobsluhy
• Domamyslice – ul. 5.května
• Domamyslice – u kapličky
• Gen. Sachera

22.04. – Čechovice – u pošty
• Čechovice – Luční
• Čechovice – u kapličky
• Čechovická u ZD

23.04. – Krasice – Západní
• Krasice – Moravská za obchodem
• Krasice – Na Brachlavě
• Kosířská – Na Vyhlídce

24.04. – Vrahovice – Trpinky
• Vrahovice – K.Světlé
• Vrahovice – Čechůvky točna
• Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

25.04. – Vrahovice – Jano Köhlera
• Vrahovice – J.Suka
• Vrahovice – Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)

Informace o průběhu úklidu můžete získat u společnosti FCC Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova – Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.