Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí
dne 06.04.2024 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště ( obec )

Čas předání odpadu a elektrozařízení

1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu

10:00 – 10:10

2. Vrahovice ul. J. Suka

10:15 – 10:25

3. Vrahovice ul. M. Alše

10:30 – 10:40

4. Vrahovice ul. K. Světlé

10:45 – 10:55

5. Čechůvky točna

11:00 – 11:10

6. Domamyslice u samoobsluhy

11:30 – 11:45

7. Čechovice u pošty

11:50 – 12:00

8. Žešov u pomníku

12:25 – 12:40

Přebírané odpady:

  • nebezpečný odpad – jedná se o odpad toxický nebo jinak nebezpečný např. barvy, fotochemikálie, agrochemický odpad včetně obalů, oleje, tuky. Léky se nepřijímají.

  • pneumatiky se nepřijímají / podléhají zpětnému odběru / místa zpětného odběru jsou vyvěšena na webu Ministerstva životního prostředí (SEZNAM PNEU_1Q 2023_aktuální.xlsx (mzp.cz)) a pro kolektivní systém přímo na jejich stránkách Sběrná místa • Eltma

  • objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek apod.

  • vyřazená elektrozařízení se nepřijímá, tato zařízení můžete zdarma odevzdat v průběhu celého roku na sběrných dvorech nebo kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení. https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

  • Stavební odpady – cihly, omítky, betony, eternit apod., nebudou odebírány.

  • Eternit a stavební odpad může být odebrán jen na předchozí objednávku do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty, nebo v průběhu roku.

Veškeré přijímané odpady budou předávány zaměstnancům společnosti FCC Prostějov v den přistavení vozidel a kontejnerů, na místě k tomu určeném.

S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovující současným legislativním a ekologickým normám. Obsluha má za povinnost koordinovat manipulaci s odpadem nikoliv jej sama nakládat.

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na :

sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)

Provozní doba na sběrném dvoře:

úterý – sobota – 9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)

Provozní doba na sběrném dvoře:

čtvrtek – pondělí – 9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod, úterý a středa – zavřeno.

Děkujeme občanům, že třídí odpad a odkládají ho na místa k tomu určená !