V závěru února letošního roku proběhl audit zpětného odběru elektrozařízení pro provozovatele kolektivního systému EKOLAMP s.r.o. Kontrolu provedl regionální poradce pro Olomoucký kraj, pan Bohdan Gallat za přítomnosti pracovnice Odboru správy a údržby majetku města. Kolektivní systém EKOLAMP s.r.o. odebírá od občanů města Prostějova především osvětlovací zařízení. Jejich správnou recyklací se nejen zabrání úniku škodlivých látek, jako je např. rtuť, ale získáme i suroviny jako je plast, kov a sklo.

První kontrola proběhla přímo v budově magistrátu na nám. T.G. Masaryka 130/14 v turistickém informačním centru, kde se nachází malá sběrná nádoba k odkládání drobného osvětlovacího zařízení. Další kontroly proběhly na sběrných dvorech na ul. Anenská a Průmyslová,“ přibližuje náměstek primátora pro oblast komunálních služeb Jiří Pospíšil.

Regionální manažer kontroloval stavy a obsah sběrných nádob, jejich označení, označení sběrného místa a využití propagačních materiálů. Diskutoval o problémech se sběrem elektrozařízení s obsluhou sběrných dvorů a poučil pracovníky o novinkách ohledně zpětného odběru použitého elektrozařízení. Předal jim i nové informační materiály.

Kontroly proběhly bez závad.

Opět bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří poctivě třídí. Je to cesta, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu, snížit finanční náročnost likvidace odpadů a zejména nezatěžovat životní prostředí,“ dodává Pospíšil.