Město Prostějov bude i v průběhu nadcházející turistické sezóny nabízet celou řadu individuálních prohlídkových okruhů, které je možno zakomponovat například i do programů účastníků příměstských táborů. A o které okruhy přesně jde?

„Jedná se o dva skryté příběhy, což jsou v podstatě hry pro rodiny s dětmi, skupiny dětí v rámci volnočasových aktivit, případně i pro jednotlivce. V prvním ze skrytých příběhů – Čočkostroji – se zájemci dovědí, jak Otto Wichterle přišel na sestrojení přístroje na výrobu kontaktních čoček, ve druhém – Válce s cholerou – se dozvíte, jak lékař Gideon Brecher pomohl porazit epidemii cholery v našem městě a jakou roli v tom hrála čistá voda,“ popisuje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že aplikaci Skryté příběhy si lze zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů. Trasa Čočkostroje začíná u hlavního vlakového nádraží, trasa Války s cholerou u sochy sv. Jana Nepomuckého před prostějovským muzeem. Kromě samotného příběhu se účastníci projdou městem a postupně plní různé úkoly.

„Doporučit mohu ještě výlet s tajenkou a putování Po stopách Pernštejnů. To bylo sice původně plánováno k „Pernštejnskému roku“, nicméně je to přes léto tak oblíbené, že by byla škoda to rušit, čili, počítáme s touto hrou i nadále,“ dodává Sokolová.

Podrobnosti k individuálním prohlídkovým okruhům vám podají také pracovnice Turistického informačního centra, nám. T. G. Masaryka (vedle radnice), případně je naleznete na webových stránkách města www.prostejov.eu