Za utržené peníze chce opravit jiné městské domy.

Město Prostějov připravuje prodej domu na Žižkově náměstí č. 15. „Domy v centru města jsou z historického hlediska cenné, město jich vlastní několik, nicméně i s ohledem na jejich technický stav bude nutné investovat finance do rekonstrukce. Došli jsme proto k závěru, že připravíme k prodeji jeden z domů v centru města a prostředky získané jeho prodejem použijeme na rekonstrukce dalších domů,“ vysvětluje náměstkyně primátora Marcela Župková.

Dle podkladů z Domovní správy Prostějov byl dům na Žižkově náměstí, který se má prodávat, postaven v roce 1895, není památkově chráněn, nachází se však v Městské památkové zóně. Dům se skládá z hlavní budovy a dvorního traktu. Hlavní budova má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží a nachází se zde 4 pronajaté byty a 1 pronajatý nebytový prostor. Dvorní trakt má 2 nadzemní podlaží, není podsklepen a nachází se zde 1 volný byt, který bude nutno celkově zrekonstruovat, a 1 pronajatý nebytový prostor. V minulosti byla na hlavní budově provedena oprava střech, fasády, rozvodů plynoinstalace a elektroinstalace společných prostor.

„V září loňského roku objednal odbor správy a údržby majetku města znalecký posudek, z něhož vyplynula aktuální obvyklá cena domu ve výši 19,7 mil. Kč. Tato cena bude zároveň minimální kupní cenou. Nyní tedy příslušný odbor připraví záměr prodeje domu, který zveřejníme nejen na úřední desce, ale i v Prostějovských radničních listech,“ uzavírá Marcela Župková.

-jg-