Rada města doporučí zastupitelům schválit rozpočtové opatření ve výši 450 tisíc korun na nákup a instalaci cvičebních posilovacích prvků pro seniory v ulici Růžová.

„Požadavek vzešel od komise pro místní část Krasice-Domamyslice Čechovice. Jedná se o sedm cvičebních strojů, informační tabuli a odpadkový koš včetně montáže. Senioři, ale nejen oni, budou moci posilovat například ramena, nohy, na specializovaném stroji si zalyžovat nebo zaveslovat. Ve městě jsou venkovní cvičební prvky velmi oblíbené, věříme, že budou přínosem i v této části města,“ shrnuje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

-jg-