Tradiční Tříkrálová sbírka probíhala v termínu od 1. do 14. ledna 2024. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 v prostějovském děkanátu činí 1 500 862 Kč.

Z nové sbírky Charita plánuje: – započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci a krizové centrum pomoci; – přímou pomoc potřebným, jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší; – podporu domácí hospicové péče. Jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc – Svatý Kopeček.

Přehled výnosu sbírky za jednotlivé pokladničky je zveřejněn na internetových stránkách Charity Prostějov – www. prostejov.charita.cz – Tříkrálová sbírka – výnosy jednotlivých let _ Tříkrálová sbírka 2024

Charita Prostějov děkuje za ochotu, čas a podporu Tříkrálové sbírky. Váží si toho, že se město Prostějov zapojilo do pomoci potřebným, zejména seniorům a lidem s postižením.

Zdroj: Charita Prostějov