V posledních měsících se v Prostějově diskutuje o vhodné velikosti připravovaného bazénu. O odborné vyjádření jsme proto požádali doc. RNDr. Jiřího Zháněla, Dr. z Fakulty sportovních studií Masarykovy Univerzita Brno, kterému jsme položili jednoduchou otázku. Jeho odpověď naleznete níže.

Co říkáte na stavbu bazénu v Prostějově a otázku jeho velikosti?

Již v dokumentech Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018–2022 (resp. na roky 2023–2027) byla výstavba plaveckého bazénu považována za důležitou a byla uvedena mezi prioritními investicemi statutárního města Prostějov.

V současných úvahách o charakteru výstavby nového sportovně-relaxačního zařízení (Investiční záměr Rozšíření aquaparku Prostějov) je nezpochybnitelná snaha o vybudování části sloužící široké veřejnosti (vodní zábava, relaxace a saunový svět).

Poněkud hektická diskuse se rozvinula kolem výstavby plaveckého bazénu, resp. volby jeho vhodné délky (25 nebo 50 metrů) a počtu drah (6, 8 nebo 10). Plavecký bazén bude primárně využíván pro závodní plavání, ale jistě také pro rekreační plavání a výuku plavání pro školy. Osvojení plaveckých dovednosti má řadu pozitivních efektů (zdravotních, bezpečnostních, rekreačních atd.) pro širokou veřejnost. Podobné benefity ovšem přináší osvojení atletických (atleti by rádi postavili 400 m dráhu), lyžařských (lyžaři by přivítali rozšíření areálu v Kladkách) a míčových dovedností (hodila by se hala na volejbal, házenou, tenis atd.) a mnoha dalších. Takže zvažování vhodné varianty plaveckého bazénu je složité a podmíněné řadou faktorů (finančních, využitelnosti, rentability, udržitelnosti atd.). Uveďme proto několik faktografických údajů.

Srovnání s jinými městy

Z veřejně dostupných zdrojů lze zjistit, že kryté 50 m bazény jsou ve městech výrazně větších, než je Prostějov (cca 43 000 obyvatel). Jedná se o tato města (čísla v závorce označují počet obyvatel v tisících/počet drah v 50 m bazénu):

Brno (400/8), České Budějovice (97/8), Hradec Králové (94/8), Liberec (108/8), Olomouc (102/8), Ostrava (285/8), Plzeň (186/10), Praha (1 300/2 x 8), Přerov (42/6), Ústí n. L. (91/8), Zlín (74/8). Krytý 50 m bazén je ve velikostně srovnatelné městě pouze v Přerově (6 drah).

Finanční aspekty

V letech 2018 a 2020 Město Prostějov jako investorem bylo zadavatelem dvou studií zaměřených na „Rozšíření aquaparku Prostějov“ (zpracovatel: Relaxsolution s.r.o.). V části věnované „Výstavbě nového komplexního sportovně – relaxačního centra“ se v roce 2018 hovoří pro bazén 25 m (6 drah) hovoří o celkových investičních nákladech 362 400 000 (bez DPH), pro bazén 50 m (8 drah) o částce 503 280 000 Kč (bez DPH).

Studie z roku 2020 uvádí tři varianty výstavby:

Varianta 1 (bazén 25 m, 8 drah): celkové investiční náklady 310 254 620 (bez DPH), varianta 2 (bazén 50 m, 8 drah): celkové investiční náklady 469 758 240 (bez DPH), varianta 3 (bazén 50 m, 10 drah): celkové investiční náklady 509 215 860 (bez DPH). Výstavba relaxačního bazénu a saunového světa předpokládá další investiční náklady ve výši cca 175 mil. Kč (bez DPH).

Otázka tedy zní: potřebuje statutární město Prostějov vzhledem ke svému počtu obyvatel a s ohledem na výše uvedené finanční náklady výstavbu 50 m bazénu s 10 drahami? Soudný čtenář si odpoví sám.

doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Masarykova Univerzita Brno, Fakulta sportovních studií
autor dokumentů Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018–2022, resp. na roky 2023–2027)